Wie zijn wij?

Hallo,

Wij zijn Lisa en Kelly en zijn beiden afgestudeerd in de richting Bachelor Orthopedagogie. Ondertussen werken we met veel plezier als opvoedsters in Vzw Centrum Ganspoel, een voorziening  voor kinderen en volwassenen met een visuele en visueel-meervoudige beperking te Huldenberg.

Een aantal jaar geleden  zijn we via ons werk met elkaar in contact gekomen. Tijdens  het uitwisselen van onze werkervaring hebben we gemerkt dat veel personen met een beperking nood hebben aan een “andere” zinvolle vrijetijdsbesteding en aan sociale contacten.  Zelf hadden we ook elk ons eigen droom. Zo had Lisa de droom om een snoezelruimte op te richten en Kelly een dagopvang voor personen met een beperking. We zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben onze ideeën samengebracht tot één concept. We hebben gekozen om een activiteitencentrum voor personen met een beperking op te starten waar al onze ideeën aan bod komen, namelijk VZW Atelier 4.

De naam Atelier 4 is geïnspireerd op het geven van ateliers en op de blaadjes van het klavertje 4. De vier blaadjes betekenen hoop, vertrouwen liefde en geluk. Dit zijn een aantal eigenschappen die we graag willen bereiken met onze vzw. We vinden het belangrijk dat mensen met een beperking zich goed voelen in een groep, sociale contacten kunnen maken en zich kunnen integreren in de maatschappij. We doen dit aan de hand van een zinvolle dagbesteding op maat te geven. Daarnaast willen we hun netwerk ondersteunen.

 

Wat doen we?

We werken op 3 verschillende niveaus.

Hierbij vinden we het belangrijk om rekening te houden met de mogelijkheden en de beperkingen van de deelnemers zodat ze zich volledig kunnen ontplooien.

Niveau 1: actieve ateliers

We geven actieve ateliers zoals bakken en crea.

Hier gaan we op een creatieve manier aan de slag op maat van de cliënten.

 

Niveau 2: Basale ateliers

We geven basale ateliers zoals belevingstheater, massage,… .

Hier bieden we op een laag niveau zintuigelijke prikkels aan.

 

Niveau 3: sociale ateliers

Door elk seizoen een groter evenement te organiseren zoals een fuif, paasbrunch,  kerstmarkt ,… proberen we het netwerk van de deelnemers  te verbreden.

 

Waar en wanneer?

Wij geven elke maandag en vrijdag namiddag van 15 uur tot 17 uur een atelier.

Daarnaast geven we ook enkele keren per jaar een groter evenement zoals een kerstmarkt, fuif of paasbrunch.

Welke activiteiten dat zijn, kan je terugvinden op de website onder de categorie “ kalender”, facebookpagina of aan het onthaal van het Orleanshof.

Alle ateliers gaan door in Het Orleanshof , leuvensestraat 148, 3900 Aarschot.

 

Wie kan er deelnemen?

Je kan deelnemen als individu, met je PAB of in groep mits met extra begeleiding. Je kan ons ook reserveren om aan huis te komen of naar de voorziening.

 

Hoe deelnemen?

Op onze facebookpagina of op de website onder de categorie ‘” kalender” vind je onze komende ateliers. Je kan je inschrijven voor een atelier per mail, via het contactformulier dat je kan terugvinden op de website of aan het onthaal in het Orleanshof. Inschrijven kan tot twee dagen voor het atelier begint. Na je inschrijving krijg je een bevestigingsmail met verdere info over het atelier en de betalingsgegevens.

 

Prijzen ?

Voor de prijzen werken we met een puntensysteem. Elke Atelier is een aantal punten afhankelijk van de kostprijs van het atelier.  Elk punt heeft een waarde van 2.5 euro.

Bijvoorbeeld:

Een bakatelier is 4 punten. ( 4x 2,5 euro per punt) = 10 euro . Je betaald voor het bakatelier 10 euro.

Er is ook een mogelijkheid om een 10 puntenkaart aan te kopen voor 20 euro. Hiermee spaar je dan 5 euro uit. De kaart breng je mee naar het atelier en wordt dan afgestempeld.